SCARPA Kailash GTX

Kailash GTX

Specs

Membrane Gore-Tex
Men's Sizes Start 39
Men's Sizes End 48

 

Women's Sizes Start 36
Women's Sizes End 43
Men's Weight 2 lbs, 12 oz
Women's Weight 2 lbs, 6 oz

Existing model