Asolo USA HORIZON GV

HORIZON GV

Specs

Membrane Gore-Tex
Men's Sizes Start 7
Men's Sizes End 14

 

Women's Sizes Start 6
Women's Sizes End 11
Men's Weight 3 lbs, 1 oz
Women's Weight 2 lbs, 14 oz

Existing model