Asolo PUMORI GV

PUMORI GV

Specs

Membrane Gore-Tex
Men's Sizes Start 8
Men's Sizes End 13

 

Women's Sizes Start 6
Women's Sizes End 11
Men's Weight 3 lbs, 13 oz
Women's Weight 3 lbs, 8 oz

Existing model