Asolo ERGO Gtx

ERGO Gtx

Specs

Membrane Gore-Tex
Women's Sizes Start 6

 

Women's Sizes End 11
Women's Weight 2 lbs, 1 oz

Existing model